Мария Чакърова

IMG_6070_1Квалифицирана медицинска сестра.

Високо специализиран клиничен асистент притежаващ отлична комуникативност с пациентите.