Д-р Сашка Хаджиева

_DSC3377Д-р Сашка Хаджиева

Дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет – гр.София.
Член на Български зъболекарски съюз /БЗС/ от 2013г.
Работи основно в областта на микроскопски асистирана ендодонтия и биомиметични естетични възстановявания.

Квалификация:

Участие в множество международниконгреси и симпозиуми;
В областта на микроскопски асистирана хирургия и ендодонтия при Prof. Gianluca Gambarini, Dr. Marga Ree, Dr. Tom Shloss.
В областта на Био-миметичните възстановявания- Д-р Кремена Моллова и Д-р Радослав Аспарухов.
В областта на имплантологията- Prof Dr. Nitzan Bichacho, Dr Bahige Tourbah, Prof. Carlo Maria Soardi, Prof. Dr. Andon Filtchev,Dr. Jose Carlos Rosa.

Притежавани сертификати