Профилактика

Профилактика

Тя е от голяма важност в денталната медицина, както и във всяка друга медицинска специалност. Недопускане развитието на заболяването спестява на всеки пациент време и средства. Затова ние много държим на нея  и съблюдаваме лечебният ни подход да е по принципа на минимално инвазивната стоматология. След обстоен преглед на всеки пациент се прави индивидуална профилактична програма. Така ние ви помагаме да се предпазите от поява на кариеси и пародонтални заболявания във вашата уста. За постигането на тази цел ние използваме различни методи и средства.

  • Специален тест изследващ качеството и количеството на вашата слюнка.
  • Специален микробиологичен тест, определящ вида и количеството на бактериите във вашия венечен джоб.
  • Нагледно ще ви демонстрираме и ще ви обучим как да постигнете максимална лична устна хигиена. Периодично ще получавате от нас  покани за проследяване за нейното ниво и контролни профилактични прегледи.

Почистването на плаката от устата се извършва чрез най-новия пиезоелектричен апарат „Newtron P5XS B. LED” на френската фирма „Аcteon Satelec”.

ULTRAZVUK

В MG Dental Clinic се спазват утвърдените превантивни и реминерализиращите протоколи, които защитават Вашата уста от заболявания.

Специално внимание обръщаме и на Вашите деца, като ги обучаваме как да мият зъбките, защитаваме техните новопоникнали постоянни зъби, като ги покриваме със защитни средства – силанти. Силантите доказано намаляват вероятността за поява на кариес.

profilaktika